Rest in the Carpatians – hotels, rest houses, recreation centers

Bukovel, Dragobrat, Huklyvyi, Izky, Lazeshchyna, Mukachevo, Myhove, Oryavchyk, Play (Plavie, Tukholka, Oryava), Podobovets, Polianytsa (Bukovel) , Polyana, Pylypets, Shayan, Skhidnytsa, Slavske, Truskavets, Volovets, Yablunytsa, Yaremche, Yasinya


Locality

Category

Hotels and resorts in Skhidnytsya. Private house "Villa Alessia"
Yablunytsia, cottages «Mykulynka»
Skhidnytsia, hotel "DiAnna"
Dragobrat, hotel "Yaremyna khatyna"