Skhidnitsa - rest in the summer

Skhidnitsa - rest in the summer

Rest in the summer in Skhidnytsya, some photos of the resort in the Carpathians

Skhidnytsya

Skhidnytsya

Skhidnytsya

 

Resorts and hotels of Skhidnytsa

 

Resorts and hotels of Skhidnytsa Resorts and hotels of Skhidnytsa 8/22/2018
Hotels and resorts in Skhidnytsya. Private house "Villa Alessia"
Yablunytsia, cottages «Mykulynka»
Skhidnytsia, hotel "DiAnna"
Dragobrat, hotel "Yaremyna khatyna"